Monday, April 8, 2013

a, an, dan the

a, an, dan the merupakan salah satu penentu atau determiner, senantiasa berkaitan  dengan kata benda, terutama kata benda terhitung dan tidak terhitung.


Beda a dan an

a
>> digunakan untuk kata benda yang diawali konsonan dan vokal yang dikonsonankan.
example: a book, a pen, a tent, a university.

 catatan : 'u' itu vokal kan ya..tapi di English dibaca 'yu'..jadi kata 'university' berpasangan dg 'a'

an
>> kebalikan dari 'a'..jadi 'an' untuk kata benda yang diawali vokal atau konsonan yang bunyinya lenyap
example: an apple, an heart, an honesty, an hospital


the
>> digunakan klo benda nya jelas [maksudnya benda yang dimaksud sama2 dimengerti].
example: Ghina brings the book everyday.

juga dipakai ketika diikuti bilangan tingkat..
example : He will arrive on the first Friday of May


slamat berlatih.. ^_^/
Reaksi:

0 komentar:

Post a Comment